Politica de confidențialitate

PRIMA Development Group se angajează să respecte confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră. Din acest motiv, am publicat această Informare privind confidențialitatea datelor pentru a vă face cunoscute principiile în acord cu care prelucrăm, dacă este cazul, datele personale pe care le colectăm atunci când vizitați acest website sau când ne contactați pentru a solicita informații.

Scopul website-ului

Website-ul primadevelopment.ro prezintă informații generale despre PRIMA Development Group, proiectele în care suntem implicați, precum și privind aparițiile noastre media. Acest website este public, putând fiind accesat de orice vizitator interesat de activitatea noastră. Prin urmare, putem primi sau colecta informații despre dumneavoastră, chiar dacă între noi nu există nicio relație de natură contractuală.

De asemenea, putem folosi datele personale pe care ni le trimiteți la adresele de contact publicate pe pagina web www.primadevelopment.ro/contact/ pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Ce sunt datele personale?

Date personale înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă .

PRIMA Development Group prelucrează datele personale pe care le colectează cu respectarea principiilor și dispozițiilor conținute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și sub numele Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD).

Datele pe care le colectăm despre dumneavoastră

Atunci când vizitați website-ul nostru, nu colectăm informații cu privire la o persoană fizică identificabilă precum nume, prenume, adresă, număr de telefon, fax, adresă de e-mail, etc – decât dacă ne contactați la una din adresele de contact afișate pe pagina web  www.primadevelopment.ro/contact/ și ne furnizați date personale.

Colectăm în mod automat anumite date care nu permit identificarea unei persoane fizice precum adresele dinamice sau statice de IP ale dispozitivelor pe care le folosiți, locatia geografica, tipul si versiunea navigatorului (browser-ului), sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina și căile de navigare ale site-ului furnizorului de servicii de internet, și alte informații  similare pe care le folosim pentru a îmbunătăți atractivitatea website-ului sau pentru a răspunde atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

Cum folosim datele personale

Folosim date care nu permit identificarea unei persoane fizice pentru a îmbunătăți designul și conținutul website-ului nostru. Atunci când folosim date care nu permit identificarea unei persoane fizice nu putem trage nicio concluzie cu privire la vizitatorii website-ului nostru.

Datele personale, pe care le colectăm atunci când ne contactați, le folosim doar în scopul pentru care ne-au fost furnizate. PRIMA Development Group nu vă va contacta în alte scopuri, decât dacă solicitați expres acest lucru, și nici nu va divulga, transmite, închiria sau vinde datele dumneavoastră personale unor terți, decât dacă avem consimțământul persoanei vizate în acest scop sau dacă avem obligația legală de a transmite aceste date.

Colectarea de date de către website-uri terțe

Website-ul nostru conține linkuri către website-uri ale unor organizații terțe. PRIMA Development Group nu are niciun control asupra informațiilor colectate de către terți, prin urmare vă recomandăm să consultați politicile sau informările acestora cu privire la confidențialitatea datelor.

Navigatorul (browser-ul) pe care îl folosiți poate de asemenea colecta anumite informații cu privire la website-urile vizitate pentru a furniza reclame pentru bunuri și servicii care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Pentru mai multe informații cu privire la acest aspect, vă recomandăm să consultați politicile privind confidențialitatea datelor ale navigatoarelor utilizate și să ajustați setările privitoare la confidențialitate în funcție de preferințe.

Cookie-uri

Website-ul nostru folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de navigare. Pentru informații detaliate cu privire la politica noastră de cookie-uri, precum și modul în care acestea pot fi dezactivate, vă rugăm să consultați Politica de cookie-uri.

Angajamentul nostru față de securitatea datelor

PRIMA Development Group a adoptat o serie de politici, proceduri și practici care să permită stocarea informațiilor în format electronic sau fizic în mod sigur și care să prevină orice acces, modificare sau transmitere neautorizată de date personale.

În egală măsură, solicităm terților furnizori de facilități de stocare a datelor să adopte măsurile necesare pentru o securizare adecvată a datelor. Toți partenerii, angajații, furnizorii de servicii care au acces la date și informații cu caracter confidențial au obligația de a respecta confidențialitatea acestora și de a nu divulga aceste date decât dacă există un temei legal în acest scop, care prevalează intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate.

Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul de a obține din partea PRIMA Development Group o confirmare că se prelucrează sau nu date personale care o privesc.

b) Dreptul de acces la datele prelucrate de PRIMA Development Group și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date personale vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor personale ori restricționarea prelucrării datelor personale referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

c) Dreptul la rectificarea datelor personale inexacte care o privesc.

d) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea; persoana vizată se opune și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine PRIMA Development Group în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării într-unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite PRIMA Development Group să verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor personale, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

f) Dreptul la portabilitatea datelor în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

g) Dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor personale care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

h) Dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale

Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor personale

Datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră vor fi utilizate în scopurile specificate în această Informare privind confidențialitatea datelor.

În funcție de relațiile pe care le avem cu dumneavoastră, putem folosi datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:

a) În cadrul procesului de recrutare angajați, colectăm și prelucrăm datele și informațiile din curriculum vitae și scrisorile de intenție pe care ni le transmiteți, temeiul legal al prelucrării fiind interesul nostru legitim.  Rețineți că refuzul de a furniza datele personale necesare în procesul de recrutare, precum nume, prenume, date de contact, studii urmate, locuri anterioare de muncă, funcții ocupate, responsabilități avute în cadrul funcției sau exercitarea dreptului de opoziție sau dreptului la ștergerea datelor în cadrul procesului de recrutare conduce la imposibilitatea de a continua procedura de recrutare și respingerea candidaturii dumneavoastră.

b) În cadrul procesului de petiționare, colectăm datele și informațiile din petițiile pe care ni le transmiteți, temeiul prelucrării constituindu-l interesul legitim pe care îl avem de a răspunde petițiilor care ne sunt adresate. Rețineți că refuzul de a furniza datele personale necesare, precum nume, prenume, date de contact, informațiile relevante pentru identificarea adecvată a problemei și soluționarea acesteia sau exercitarea dreptului de opoziție sau a dreptului la ștergerea datelor în cadrul acestui conduce la imposibilitatea de a răspunde petiției dumneavoastră.

Modificări ale Informării privind confidențialitatea datelor

PRIMA Development Group își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în tot sau în parte Informarea privind confidențialitatea datelor pentru a reflecta modificările legislative sau schimbările intervenite în sfera tehnologiei informației.

Daca aveți întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la sayhello@primadevelopment.ro.